הטור הברור של אייל בראל בשלבי בניה ברגעים אלה.

כשאייל יחזור משנת שירות, יהיה לנו עמוד. כמעט יש לנו חרוז[חזור לצ'ופה 660 דוט קום]